GENRALFORSAMLING 2018Generalforsamling Danske Geriateres Organisation

Fredag 9. marts 2018 kl. 18.30-19.00
Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg
- lokale annonceres på dagen

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Formandsberetning
3. Beretning fra nedsatte udvalg
4. Rettidigt indkomne forslag til sagers behandling
5. Aflæggelse af det reviderede regnskab
6. Redegørelse for budget
7. Fastsættelse af kontingent
8. Valg af revisor og suppleant
9. Valg af formand og bestyrelse (på valg er Pia Kannegaard (formand); villig til genvalg samt Susanne Stabel Gren og Anne Jung; begge villige til genvalg)
10. Eventuelt

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 2. marts 2018 på nimann@dadlnet.dk

Der serveres øl, vin, vand og snacks i forbindelse med generalforsamlingen.LOGO-KONKURRENCE

Danske Geriateres Organisation er danske speciallæger i geriatris fagpolitiske organisation.
Foreningen varetager medlemmernes faglige, økonomiske, organisatoriske og kollegiale interesser. Danske Geriateres Organisation (DGO) vil gerne profilere foreningen med etablering af et logo.

Foreningen udskriver hermed en logo-konkurrence.

Foreningens kommende logo skal udtrykke foreningens interesseområde indenfor interne medicin i kombination med det fagpolitiske sigte. Alle er velkomne til at deltage i konkurrencen.
Forslag sendes til foreningens formand Pia Kannegaard på nimann@dadlnet.dk.
Frist for indsendelse af forslag: 1. november 2017.

Vinderen vil blive udvalgt blandt de indkomne forslag ved afstemning blandt foreningens medlemmer; der er naturligvis præmie til vinderen. Præmie til en værdi af svarende til 1 års medlemskab af DGO.
Sommerkursus 

Ethics in Dementia Care 4Th Edition
Course Coordinator Chris Gastmans, PhD

3-6 July 2018 Leuven, Belgium

Se program her  
27/02/2018 
Vedtægter 

Se de opdaterede vedtægter her

 
03/03/2016