INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2017 i DGO

Fredag 10. marts 2017 kl. 18.15-18.45 (i forbindelse med Årsmøde i Dansk Selskab for Geriatri)

Hotel Svendborg
Centrumpladsen 1
5700 Svendborg

Dagsorden i henhold til vedtægter

1. Valg af dirigent
2. Formandsberetning - klik her for beretning
3. Beretning fra nedsatte udvalg
4. Rettidigt indkomne forslag til sagers behandling
5. Aflæggelse af det reviderede regnskab - klik her for regnskab
6. Redegørelse for budget
7. Fastsættelse af kontingent
8. Valg af revisor og suppleant
9. Valg af formand og bestyrelse – se § 7
10. Eventuelt

Forslag indsendes til bestyrelsen senest 1 uge før generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne
Pia Kannegaard
Fragility Fracture Network 6th Global Congress, Malmö 24-26 August 

 

Se mere her

 
30/04/2017 
NYT 

Indkaldelse til generalforsamling 2017

 
06/02/2017 
Vedtægter 

Se de opdaterede vedtægter her

 
03/03/2016