INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2016 i DGO
Fredag 11/3 2016 kl. 11.30-12.00 ( i forbindelse med Årsmødet i DSG)
Hotel Svendborg
Centrumpladsen 1,
5700 Svendborg

Dagsorden i henhold til vedtægter

 1. Valg af dirigent
 2. Formandsberetning
 3. Beretning fra nedsatte udvalg
 4. Behandling af rettidigt
 5. Indkomne forslag
 6. Aflæggelse af revideret regnskab
 7. Redegørelse for budget
 8. Fastsættelse af kontingent (bestyrelsen foreslår uændret kontingent)
 9. Valg af revisor og suppleant
 10. Valg af formand og bestyrelse, Rudolf Scheller ønsker at træde ud af bestyrelsen, kandidatur til bestyrelsen modtages
 11. Eventuelt og diskussion af videre aktiviteter

Rettidige forslag indsendes til bestyrelsen senest 1 uge før generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne Susanne van der Mark og Pia Kannegård

NYT 

Se referatet fra den seneste generalforsamling marts 2016 på medlemssiderne

 
03/05/2016 
Vedtægter 

Se de opdaterede vedtægter her

 
03/03/2016